Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
akkomodere
(vb): 1.
Underbringe med sove- og opholdsrum.
accommodate.
Typen kan akkomodere 70 passagerer mere end SPRINGEREN .

2.
Afstandsindstilling af jet.
E. lat. commodus = bekvem, tillempe, afpasse.
[ODS, Sf14/1992]  Kilder