Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fart
(-en, -): 1.
Bevægelse målt i længde og tid. Dss. —> hastighed.
Et skibs fart angives i —> knob = sømil per time.
Farten er lig distancen divideret med tiden.
Farten kan angives gennem vandet, hvilket kan måles på fx en slæbelog, eller farten kan måles over grunden, hvilket kræver en målemetode uafhængig af det forbistrømmende vand. Det kan fx være ved hjælp af satellitnavigation.
speed // way // velocity // rate of motion // headway.
På engelsk skelnes mellem skalaren speed og vektoren velocity, når sproget skal være helt korrekt. Hvor skalaren kun angiver en hastighed, så angiver vektoren både en hastighed og en retning.
velocity: the combination of direction of motion and speed.
[JoNav, vol. 22, no. 2, Apr. 1969 p.263]
Om strøm især: rate // speed.
Det modsatte af fart er sakning.
[BOW, DMO, ENK, EST, FALC, HAR, HOF p.16, IMK, NEM, SKT, TUX]
way of a ship, the ship has fresh way through the water.
[Röding]

beholde fart:
keep her way.
[Udtrykket er gjort hunkøn i nyere almen ordbog. Generelt frarådes det i dag at personificere skibe.]
beholden fart: Hastigheden med hvilken fartøjet bevæger sig over grunden.
speed over the ground // speed make good.
Beholde fart imod sin vilje:
forge a head.
[HAR]
fart agterover:
sternway.
få fart: "Faae Fart siges om et Skib, naar det har lagt stille og det begynder at skyde frem, ved det Vinden kommer til at virke paa Seylene."
go a-head // have head-way.
[KOF]
Ved at få fart agterover: gathering sternway.
[EST, SØV p.51]
Farten er 20 knob: the speed is 20 knots.

fart-længde-forhold: Forholdet mellem farten og vandlinjens længde, hvilket udtrykkes i en koefficient efter formlen (fart i knob) divideret med (kvadratroden af vandlinjelængden).
speed-length ratio.
[IMK]
fart over grunden: Dss. beholden fart.
speed over (the) ground // SOG.
- over en given tid:
speed made good.
[BOW2, NAV1 p.25, FILE]
forandre farten // ændre farten:
alter the speed.
[TMO, WOL]
formindske farten:
reduce the speed.
[TMO]
forøge farten:
increase the speed.
[TMO]
få fart:
gather way // gather headway.
[D/E, WOL]
få fart agterover:
get sternway // fetch sternway.
[D/E, WOL]
gennemsnitsfart: Hastighed målt over tid og distance udregnet som et genemsnit.
average speed // speed made good.
Sidstnævnte udtryk især brugt ved planlægning som udtryk for forventet passagefart.
Den beregnede fart langs kursen, der er et estimat, kaldes også for speed of advance.
[BOW1 .61]
gøre fart (agterover) = har fart:
make sternway.
gøre fart (forover):
be under way // have way upon her // make headway // make way // proceed en route.
[HAR]
Skibet gør ikke fart:
the ship has no way on her.
[EST, NAV1 p.25, TMO]
holde farten:
keep the speed // maintain the speed.
[D/E]
i fart:
under way.
[TMO]
lastet fart:
speed loaded // service speed.
[ABC p.93]
lineær fart:
linear speed.
[BOW2]
loggede fart: Farten vist på skibets log. Den kan være den samme som farten gennem vandet for fx en slæbelog, eller det samme som farten over grunden for logge med bundreference - forudsat loggene er uden fejlvisning.
logged speed.
[NAV8 p.67]
løbe farten af.
run the way off the ship.
[EST]
løbe god fart.
have fresh way through the water.
[WOL]
maksimum fart.
maximum speed // saturation speed.
[SKT81 p.473, WOL]
maskinfart: Anvendes om skruens omdrejningshastighed og andre former for hastighedsmålinger foretaget på maskineriet.
revolutions per minute.
[ENK]
mindske fart.
deaden the way.
[WOL]
minimumsfart.
minimum speed.
[WOL]
miste fart.
lose headway.
[EST]
normal fart.
normal speed.
[WOL]
"Skibets Hastighed skal med ren Bund i roligt Vand og stille Vejr være ca. 9 Knob lastet."
Kilde: REF-44-2247 Nybygningskontrakt af 1918-07-13 for S/S ID=6282 H.A. HANSEN (I).
relativ fart.
relative speed.
sejlet fart: Farten gennem vandet.
speed through the water.
[BOW2, NAV1 p.25, NAV8 p.67]
sikker fart.
safe speed.
[SØV p.14]
skibet gør ikke fart.
the way is off the ship.
[NEM]
stoppe farten.
stop the way // check the way // take the way off the ship.
[NEM, WOL]
styrefart.
steerage way.
[HAR, WOL]
uden fart gennem vandet.
make no way through the water.
[EST]

2.
Rute, som skib sejler i.
trade // service.
Færgelignende trafik: crossing.
[D/E]
Grønlandsfarten:
Greenland trade.
fast fart.
regular trade.
gå i fart.
enter service.
Gå i fart på Afrika:
be engaged in the African trade.
gå i regelmæssig fart.
ply between (A & B).
[SML94 p.19]
i fart: Besejle en bestemt rute el. være beskæftiget i sejlads.
in service // trading on.
[TMO]
indstille farten.
suspend the line // suspend the service.
sejle i en fart.
be engaged in a trade.
sætte i fart.
run // operate on ....
uregelmæssig fart.
tramp.

3.
Stilling som sømand: fart som styrmand.
service as a mate.
[NEM]
være i farten, skib, der er i drift modsat være oplagt.
[DMO]

4.
Den vej el. rute som riggens tov følger gennem blokke etc.
[TUX]

5.
En rejse.
voyage.
[Röding]  Kilder