Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fartscertifikat
(-et, -er): trading certificate.
[NAV1 p.246]
Fartshjemmel for skibe indkøbt fra udlandet:
"Fremgangsmåden er derfor fra 1. april 1972 ændret således, at fartshjemmel (sejltilladelse eller fartscertifikat) vil blive udleveret gennem vedkommende danske konsulat, når skibsføreren til dette afleverer de behørigt udfyldte rapportskemaer samt dokumentation svarende til, hvad der i Instruks for Udenrigstjenesten er anført for udfærdigelse af et midlertidigt fartscertifikat."
[Sk-T-Med nr.264 1972-05-09]
 Kilder