Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fartsområde
(-t, -r): Område, i hvilket et skib har ret til at sejle.
area.
Fartsområdet vil være beskrevet i skibets fartscertifikat = trading certificate.
Danmark og UK følger for fartsområder i dag STCW-konventionens bestemmelser, der trådte i kraft efter 1995, for så vidt angår besætningsfastsættelser.
Områderne er:
Fart på alle have = Unlimited Trade Area.
Indskrænket fart = Near-coastal Trading Area
For indskrænket fart skal området eventuelt nærmere defineres.

Danmark har bl.a. benyttet begreberne:
- Kystfart -
- Fart i Østersøen, I Nordsøen Ø for 7 gr. Ø samt fart langs Grønlands kyster i op til 30 sm -
samt
- Fart i Nordsøen og Den engelske Kanal samt fart på De britiske Øer, Irland, Norge og Færøerne -
sidstnævnte inkluderer også Østersøen, selv om det ikke er nævnt.

For lastelinjer, radiokommunikation , særlige besætningskategorier, særligt skibsudstyr eller antal medførte passagerer kan der være andre fartsområdedefinitioner.

England havde før STCW-konventionens indførelse (fra c.1980 til c.1995) fartsområderne:
Ubegrænset fart = fart på alle have:
Unlimited Trading Area = UTA.
Udvidet europæisk fart = Extended European Trading Area = EETA.
Begrænset europæisk fart = Limited European Trading Area = LETA.

UK-reglerne før 1980-reglerne omtalte følgende fartsområder:
Unlimited Trade Area.
Near Continental Trade Area.
Omfattende Nordsøen og rundt UK og Irland.
Middle Trade Area.
Omfattende det mindste område plus Østersøen og Norges vestkyst til ca. Lofoten samt Biscayen.

Fartsbegreber uden for lovgivningsreferencer:
Europæisk fart.
great-coasting-trade.
[TMO(1904)]
Indenrigs fart.
small-coasting-trade.
[TMO(1904)]
Indskrænket fart.
home-trade // limited trade.
[D/E, TMO(1904)]
Langfart.
distant trade // deepsea trade // long trade.
[NEM, TMO]
Udenrigs fart.
foreign trade // foreign gooing trade.
[D/E]

2. Område, hvor der er begrænsninger eller særlige regler for sejlads, fx lastelinjeområder.
trade area.
[BAL, NAV1 p.246, SBC, SML94 p.19]  Kilder