Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fartøj
(-et, -er): Benævnelse for stort set alt, der kan flyde. I snævrere forstand i søfartssprog brugt om både til forskel fra skibe. [FUN] lister brigger, hukkerter, kuffer, galeaser, skonnerter, kuttere, slupper, jagter og alle åbne både som fartøjer.
boat.
[NAV2 p.14, Röding, TUX]
"En Benævnelse, der ofte bruges om Skibe, især om mindre Skibe. Det samme som Baad." [DMO]
fartøjsfolk. En båds mandskab.
boat crew // rowers.
sætte et fartøj ind // ud.
hoist a boat in // out.
[HAR, Saint]
åbent fartøj. "Fartøjer, som ikke er heldækket, og hvor der ikke findes huse, lukafer eller andre former for aflukkede rum, hvor de ombordværende kan opholde sig."
undecked boat.
[SFS Tekn.FSK. nr. 2, 2003 p.72 sp.2, DS801, NAV2-14]
"Fartøierne placeres deels under Jollebomme udenbords, deels staae de paa Dækket. De udenbords Fartøier kaldes enten Sidefartøier eller Hækfartøier, eftersom de hænge under Jollebomme langs Skibssiden eller agter. Af de indebords staae de største i Baadsklamper paa Dækket mellem Stormasten og Fokkemasten, i Reglen flere jævnsides, og de mindste ere anbragte indeni disse."
[LUS p.93]  Kilder