Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
farvandsafmærkning
(-en, -er): Se også afmærkning. Sømærker, båker, fyr og andre opstillede kendetegn for at vejlede de søfarende gennem farvand.
buoyage.
[IALA]
Farvandsafmærkningen er systematisk. Der etableres afmærkning efter enten sideafmærkningssystemet eller efter kompasafmærkningssystemet. Ved sideafmærkning fastlægges en indgående retning og efter denne opsættes grønne afmærkninger om styrbord og røde om bagbord, såfremt man befinder sig i område A. I område B er farverne modsatte. USA er fx i område B, mens hele Europa er i område A.
I kompasafmærkning har bøjernes topbetegnelser og farver betydning for tolkningen af sømærkerne. Fx er et nordmærke, der er udlagt norden for en forhindring malet sort over en gul underdel, mens topbetegnelsen består af to sorte trekanter med spidserne opad.
Oplysninger om afmærkning findes i mange forskellige publikationer, hvor ordet IALA ofte vil indgå i titlen. IALA står for International Association of Lighthouse Authorities.  Kilder