Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fastestag
(-et, -): "Paa de Skibe og Fartier, hvis Master og Stnger kun have eet Stag, bortfalder Hielpestaget, og paa de Skibe, som have tvende Stag paa hver Mast og Understang, er Fastestaget og Hielpestaget ofte af ligestor Frlighed.
-.
[FUN]  Kilder