Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
faste stopper
"Faste Stoppere. En saadan Stopper bestaaer af et kort, tykt Toug, som i den ene Ende har en Hex og i den anden Ende en Tallierebsknob og tt til denne en Svber. Stopperne tjene til at stoppe Ankertouget med, naar Skibet ligger for Anker, de ere hexede til iebolte agten- og foranfor Bedingen, og Svberen tjener til at gire Stopperen fast med til Ankertouget; de kaldes faste Stoppere, deels fordi de som oftest paa hele Reisen blive staaende i de samme iebolte, deels fordi de ere strkere end Kastestopperne."
-.
[FUN]  Kilder