Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ferskvandslastelinje
(-en, -er): "Ferskvands-Lastelinien for Sommer angives ved Overkanten af en Linie, mærket F. Forskellen mellem Ferskvands-Lastelinien for Sommer og Sommer-Lastelinien er den Reduktion, der skal gives for Nedlastning i fersk Vand paa de andre Lastelinier."
the fresh water load line in Summer is indicated by the upper edge of a line marked F. The difference between the Fresh Water Load line in summer and the Summer load line is the allowance to be made for loading in Fresh Water at the other load lines..
[IKL p.61]
Ferskvandslastelinien afmærkes med F på lasteliniemærket og anbringes (deplacementet : 40 x T) over sommerfribordet, hvor T er nedtrykningsvægten i t/cm.
[SKT81 p.96]  Kilder