Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fingerling
(-en, -er): Rorløkke. "Stærke jernhængsler, der med jernvinkler til begge sider er forbundet med agterstævnen, og i disse hængsler hænger med rorets tappe selve rorbladet, så det som en dør kan dreje på sine hængsler i en vinkel med agterstævnen."
googing.
[Röding], moderne stavet gudgeon.
E. Fra ty., hvor Fingerling betyder lille finger tut eller handskefinger. Ordet forekommer ikke i [ODS].  Kilder