Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fire
(vb): Slække, sænke, lade tov eller trosser løbe ud, give ud. Det modsatte af hejse el. hale (ind).
Bruges fx i udtryk som:
veer // let out // ease off // slack // lower.
[DSH, EST, TUX]
"Fiir Ankeret for Kranen! det er at fiire Fligene ned fra Reylingen hvor de hænger i Røstlinen og lade Ankeret alleene hænge ved Pertyr Linen i Ringen under Kran Bielken og saaledes gandske færdig til at falde i Bund."
put the anchor a cock-bill.
[KOF]
"At fiire Forskiøderne for at gaae bi de Vind."
ease off the sheets of the fore stay-sails and the jib in order to go to windward.
[Röding]
fire af.
cast off // losen (1808).
fire af.
let go amain.
[KOF]
fire af.
lower.
[TUX, 5404 Tudor p.296]
fire en bras.
spill a brace.
fire en bugline.
slack a bowline.
fire ned.
»our mainyard and foreyard were lowered down a portlast « = » it is lowered to the gunwale or near the deck
[Dampier47, OED]
fire så småt.
veer handsomely // lower handsomely (1808+183).
fire så småt.
veer handsomely.
[HAR]
fire så småt.
ease away gently.
[KOF]
fire villigt.
veer cheerly (1808).
fire villigt.
lower handsomely.
[EST]
fir skødet af.
let fly the sheet.
fir væk.
ease off // ease away.
[HAR, KOF, Saint]

Vinden ændrer retning.
the wind veers.
[Saint]  Kilder