Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flagkaptajn, Flagcapitain
(-en, -er): En slags generaladjudant hos admiralen i en flåde.
[DMO]
flag captain.
[KOF, Röding, Saint]
"Flag Kaptain, et betydelig Embede i en Flode, og kaldes saaledes den Officier der under Admiralen, besørger alle Befalinger og Signaler uddeelte til de vedkommende, han bestyrer Flodens Orden saa vel til Ankers som under Seyl, og paa hans Raporter til Admiralen, der umuelig selv kan oversee alt, kommer Flodens Ledning meget an paa." [KOF]
"Saaledes kaldes i et Admiralskib den Capitain, der ved Hielp af Signalerne meddeler de andre Skibe Admiralens Befalinger."
[FUN]  Kilder