Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flagmand
(-manden, -mænd): 1.
Officer af admiralsrang, der har ret til at føre eget flag.
flag officer.
[DMO, HAR, KOF, Röding]

2.
De besætningsmedlemmer, der sørger for flagsætning og signalering.
flagman.
[D/E, DMO, KOF, Jylland p.52]
"På den øverste skanse uden for Hytten er ordineret til hvert stykke på een side 5 mand. Samme stykker bliver kommanderet af konstabelens folk og har til hjælp alle flagmændene. På hytten står trompeterne og 2 flagmænd."
[MHT1/1995 p.9]
"I de store Skibe haves en Overflagmand, hvis Bestilling især er at have Opsigt med Signalerne og at kjende dem."
[FUN]  Kilder