Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flak, flakvand
(-ket, -): 1.
Flad grund i havet.
flat // a shallow // shallow water.
[HAR, KOF]
".., da der var en lang flak udenfor floden."
[9558 Brinch p.42, ZAH]
"En lav Sandgrund eller og den Grund, der almindelig langs Kysten løber ud i Søen.
[DMO]

2.
Skibsbunden fra kølen til kimingen, hvis dette område er helt eller næsten vandret.
Den flade del af et skibsskrogs underflade ved kølen og på begge sider af denne, indtil kimingsrundingen begynder.
"den nederste Del af et Fartøjs Bund fra Kjølen til Kimmingen." [ILI p. 363]
outside of the bottom // flat.
[DMO, FUN, KOF]
"... mens skibet stod på stabelen, skrev Sylvester Francke til Mogens Gyldenstierne at dets køl var 60 alen lang, flakket under bunden var 25 fod bredt og overløbet 44 fod indenfor - remmene - bjælkevægerne, altså en klar indikation af at FORTUNA var proportioneret efter de før omtalte hollandske regler. Endvidere fortæller Francke at skibet skulle have to overløb og en kobrygge, det var således en regulær tredækker."
[MHT 2/1990 p.13]
"Skibsbundens flade del på midten, hvor den er næsten horisontal. Skibe, der er skarpt bygget, har intet flak."
flat bottom // floor.
[Röding]
flakkets klædning.
the planks of the bottom or floor.
[Röding]  Kilder