Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flexible fallpipe vessel
(eng.): Specialskib, der anvendes til offshorearbejder, hvor der skal udlægges dæksten over en havbundsledning.
flexible fallpipe vessel.
[SØF 16/2007 p.12 sp.1]
"Et flexible fallpipe vessel bruges til at dække undersøiske rørledninger med sten, så de er beskyttet mod ydre påvirkninger som f.eks. trawl eller ankre...
Til at begynde med brugte de en slange af stålkæder, der skulle guide stenene. Men efterhånden er de gået over til bøtteprincippet i kombination med højt avanceret ROV-teknologi, der helt nøjagtigt styrer, hvor stenene lægges...
Bøtteprincippet kan bedst beskrives som en søværts pendant til det system, som stiladsfirmaer bruger til at lede nedbrydningsmaterialer sikkert ned i en container med...
I det aktuelle projekt skal systemet kunne arbejde i en dybde på ned til 1.200 meter og sideværts i en radius på 100 meter fra skibets centerlinje, hvorfra fallpipen har sit udgangspunkt via en moonpool."
[SØF 16/2007 p.12 sp.1f]  Kilder