Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flodbølgeforsinkelse
(-n, -r): Den forskel, der er mellem det beregnede teoretiske tidevandshøjdepunkt på et sted, nemlig ved månens meridianpassage, og det tidspunkt, hvor floden virkeligt indtræffer.
Forskellen beror på den varierende stilling mellem sol og måne i løbet af en cyklus.
Farvandets form, vanddybden og fx flodløb, hvor modstand mod vandets fremløb bremser det, så dets hastighed ikke svarer til jordens / månens rotationshastighed, vil frembringe en ændring i den ideelle flodbølgeforsinkelse.
Flodbølgens forsinkelse ved nymåne og fuldmåne kaldes for et steds havnetid, og da ny- og fuldmåne kulminationen indtræffer ved hhv. middag og midnat, så regnes havnetiden fra dette kulminationstidspunkt. Havnetiden er forskellig for forskellige steder, men for et sted er den altid den samme.
lunitidal interval and establishment of the port.
[BOW1 p.768, NAV1 p.299]  Kilder