Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
acetylenblus
(-set, -): Nødblus anvendt sammen med redningskrans.
Består af en hermetisk lukket beholder indeholdende kalciumkarbid, CaC2, kalciumfosfid, Ca3P2.
Ved overbordkastning åbnes beholderen, og ved vandets indtrængning dannes der acetylen, C2H2, og fosfid, PH3, der selvantænder og tænder acetylenen, der brænder med en klar flamme. Pga. eksplosionsfare og dannelse af det giftige fosfin anvendes blusset ikke mere.
acetylene flare // water light.
[AMS, FMK p.67]  Kilder