Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flugt
(-en, -er): I udtryk som: Dækkets flugt = dækkets forløb med dets kurveform og tilspidsning eller runding i enderne.
[DS85-906]
"Flugten af Reylingen paa et Skib kaldes den Runding som gives det øverste af Skibet, hvilket bidrager meget til at give det et smukt Syn."
sheer.
[KOF]
Flugterne af et Flag "kaldes Flagets viide eller dets yderste Siide."
fly of an ensign.
[KOF]
Flugterne paa en Vimpel " kaldes de yderste Ender af en Vimpel."
points of a pendant.
[KOF]  Kilder