Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fløj
(-en, -e): 1.
Vindfløj, lille flag, der føres på en mastetop for at vise vindens retning og eventuelt styrke.
vane.
[DMO, HAR, KOF, Röding, DNH p.131, H&S69 p.22 + 48, TUX]
"Fløi. Bestaaer af en Ramme af Jern, Fløiteen, som er indrettet til at vandre paa en tynd Jernstang, Fløistang; paa Enderne af denne Stang er en Knap for at Tenen ikke skal gaae af, og paa Tenen er udspændt et Stykke farvet Lerred eller Haardug for at Vinden kan virke til at dreie den. Fløien staaer paa Enden af Bram- eller Bovenbram-Stangen og viser Vindens Direction."
[FUN]

2.
Siderne af fx en flådestyrke, der er formatteret i en linje tværs på vinden.
[DMO] wing.
[DMO]  Kilder