Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fløjramme
(-n, -r) fløjrame: Gl. Afstivning af vindfløjen. Vindfløj konstrueret som en vejrhane med fast udspilet og drejelig flagplade.
vane-stock.
[Röding]
E. Stavemåden hos [Röding] er Rame, men passer på de andre sprog med en afstivning langs kanten.
Oversættelse passer mere med ordet fløjstok, der er den lodrette stok, hvorpå vindfløjen roterer.  Kilder