Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flåde
(-n, -r): 1.
Samling af skibe, der opererer i flok. Også om et rederis samlede skibsbestand.
fleet.
[Röding, Saint]
"Flode, kaldes et Andtal af Orlog Skibe, eller Skibe af Linie der er 15 Skibe stærk og derover, en Flode deeles altiid i Tre Escadere, hvoraf enhver har sin Chef, disse Tre Escadere nævnes ved Avant garden, Corps de bataille og arrier garden." [KOF]
[DMO, FUN] har samme forklaring med hensyn til antal og opdeling.

1a. En nations krigsskibe el. handelsskibe.
navy // fleet.

1b. En samling handelskibe benævnes også af [DMO, FUN] og [KOF] som en flåde.

2.
Fartøj sammensat af tømmer vandret forbundet til en plade og uden egen fremdrivningsmaskine og uden beboelse. Tømmerflåde, malerflåde, arbejdsflåde.
Redningsflåde el. tømmerflåde. Flydende platform uden egen fremdrivningsmaskineri.
Tømmerflåder er sammenholdte tømmerstykker, der kan give tilstrækkeligt opdrift. Oversættes med raft.
Er flåden mere permanent forarbejdet: og lavtliggende kan ordet ponton benyttes.
raft // punt // floating stage // float.
[DMO, FUN, HAR, KOF, Röding, Saint]
"Flaade, en Samling af gamle Maste Træer eller Fyrre Bielker, med et Dæk oven paa, som ligger og flyder paa Overfladen af Vandet, bruges meget paa et Værf til Skibes Reparationer og Kiølhalinger, da Tømmermændene der arbeyder derved, staae paa Flaaden og tilbereder Tømmerne og Plankerne der skal indsættes." [KOF]
[MarS, ORL p.36, TUX - IMK, OSD]

hundeflåde, mindre flåde.
[DMO]  Kilder