Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
FOB
Engelsk forkortelse for Free on Board. Befragtningsklausul hvor befragteren betaler for lastning og losning.
[DkSpedfor., DkSf94]  Kilder