Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fodpert
(-en, -er): Dss. trædetov. Det tov, som sømanden står på, mens han hænger over en rå og arbejder med sejlet. Fodperter blev først almindelige i begyndelsen af 1700-tallet, indtil da havde sømanden siddet oven på råen under arbejdet.
footrope // horse.
[ABC, DSF p.140 + 174, FMK p.90, KUSK p.123, NAKL, NEM, WOL]
horse: Foot-rope running from the opposite quarter of a yard to near the end.
[CLF p.04.04]
"Forset Bramperterne. Vi tager dem ned paa Dækket, strækker dem med en Tallie, og saa et Par Mand op og gynge i dem. Kan de holde til det, kan de ogsaa holde til at staa i for et Par Mand, men det skulle de osse kunne, for ellers ryger vi ned. Der gaar selvfølgelig en Rygpert bagved, den skulle jo kunne holde, faar vi fat i den, og saa er der ogsaa Haandperter, men alligevel, det er Fodperten, det kommer an paa. Dem laver vi af tjæret Hamp med Riddere paa til at holde dem oppe paa Midten, eller hvor det nu behøves."
[Rasmussen 1990, p.206]
Oplysningen om fremkomsten fra MfS Årbog 2014 p.22.
 Kilder