Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
alder
(-en, -dre): 1.
Mnens alder er det tidsrum, der er forlbet fra sidste nymne.
age of the moon // the moon's age.

2.
Tidevandets halvmnedlige afvigelse, der er tiden mellem mnens halvmnedlige maksimale N el. S deklination og den maksimale effekt af deklinationen p hjden el. hastigheden af tidevandet. Alderen kan beregnes ud fra de harmoniske konstanter.
age of diurnal inequality.

3.
Tidsintervallet mellem mnens perigum og den maksimale effekt af parallaksen p tidevandet hjde el. fart. Alderen kan beregnes ud fra de harmoniske konstanter.
age of parallax inequality.

4.
Tidsintervallet mellem nymne el. fuldmne og den maksimale effekt af disse faser p tidevandets hjde el. fart. Alderen kan beregnes ud fra de harmoniske konstanter.
age of phase inequality // age of tide.
[BOW2, GLOS, SCH, US LoTC]  Kilder