Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fokkerøst
(-et, -er): "Paa flere Coffardiskibe, saavel som paa ethvert andet Skib, der ingen Finkenetssceptere have, haves sjeldent Røst, men Røstskinnerne sættes glat paa Skibets Sider, og Stedet, hvor disse sættes, kaldes da, for at betegne det, et Røst."
fore channel.
[FUN, TUX]  Kilder