Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fokkeslapgårding
(-en, -er): Tove, der anvendes til at samle sejlet sammen med, når det skal bjærges. På store sejl er der en yderslapgårding i hver side samt en midterslapgårding. Den faste part står fast i øverste buglineløjert, og dens anden ende ledes agten om sejlet og igennem en blok, der sidder en tredjedel inde fra rånokken, derfra gennem en vejviserblok ved rakken og til dæks. Den midterste slapgårding går fra den midterste løjert i sejlets underlig, mens dens anden ende fareragten om sejletog gennem en blok under midten af råen og derfra til dækket.
fore slab-line.
[FUN]  Kilder