Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fokkestagsejl
(-et, -): Trekantet stormstagsejl, der sættes under fokkestaget og hvis agterkant går parallelt ned langs fokkemasten.
"Fokkestagseil, Stagfok. Paa de større Skibe og Fartøier henregnes Fokkestagseilet til Stormseilene og føres derfor kun i ondt Veir. Seilet er trekantet, har et staende Liig, et Standerliig og et Underliig; det farer med sine Jernløierter paa en Stander, og regieres ved Hjelp af et Fald, en Hals, en Nedhaler og tvende Skjøder.
Paa Jagter, Slupper og Skonnerter kaldes dette Seil Stagfokken og farer med sine Jernløierter paa Fokkestaget."
fore stay-sail.
[FUN, Saint]

fokkestagsejlets fald står med sin faste part på fokkestagøjet og farer derfra gennem en blok i sejlets faldshorn og igennem en blok ved den faste part og til dæks.
fore stay-sail halyard.
[FUN]
fokkestagsejlets nedhaler er fast i sejlets faldshorn og er ført gennem alle sejlets standerløjerter, igennem en blok ved halsbarmen og derfra ind i skibet.
fore stay-sail downhaul.
[FUN] fokkestagsejlets skøde "Bestaaer af et Toug, hvis Bugt er giort fast i Seilets Skjødbarm og hvis Ender vise hver til sin Side igiennem en Blok indenbords."
fore stay-sail sheet.
[FUN] fokkestagsejlets stander. Det tov eller wire, som sejlets løjerter omslutter, og som sejlet glider op og ned langs.
fore stay-sail stay.
[FUN]
[FMK p.80 + 87, TUX]  Kilder