Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
foks, fox
(-en, -er): To kabelgarn, der er snoet om hverandre og ikke med en drejer er strammet. Der dannes sejsinger og andre tovvrksfletninger af foxer.
two rope-yarns twisted together.
[Rding]
"Foxer, kaldes et Andtal Kabel Garn af Gammelt Toug, der bliver sammendreyede saa at de gire en Tot, af flere saadanne lgges Seysinger og Sarvinger."
fox.
[KOF]  Kilder