Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forbindelsesmåde
(-n, -r): Samling af konstruktionsdele til et komplet skib.
"Forbindelsesmaader ved Træ og Jern. Ved Træconstructioner. Naar Berøringsfladen imellem 2 Træstykker - Fugen - er tildannet med Omhu, uden at der er givet den nogen særegen Form, siges Træet at være sammenfuget. Er Fugen efter Træets Længderetning, kaldes den et Naad; forekommer den ved Enden af Træet, kaldes den for et Stød.
Naar Træstykkerne ligge i hinandens Forlængelse og skulle forenes paa solidere Maade, anvendes forskjellige Samlinger, som med et fælles Navn kaldes for Laske." Se videre under laske.
assembling method.
[LUS p.44]  Kilder