Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Foreningen til Søfartens Fremme
Grundlagt 1/8 1844. Gennem årene har foreningen haft betydning for en lang række søfartsforhold, bl.a. styringen af Københavns Navigationsskole, og for de senere år især inden for rekrutering af søfolk til de danske skibe.
[Søfart]
"Foreningen til Søfartens Fremme 1844 - 1. August 1944. En af dansk Søfarts ældste Institutioner, Foreningen til Søfartens Fremme, har fejret sit 100 Aars Jubilæum Tirsdag den 1. August. Initiativet til Stiftelsen af Foreningen blev taget af Kontreadmiral Michael Bille, hvis Navn paa mange Maader var knyttet til saavel den danske Marine som til Handelsflaaden."
[Da Skibsførerforenings Blad 1944, Nr. 8, p.165ff, 10180 p.85]  Kilder