Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forestængebardun
(-en, -er): "Ved denne Benævnelse forstaaes Fastebardunerne, hvoraf de størree Skibe have tvende paa hver Side, hvilke ligge med deres Øine paa Toppen af Forstangen og ansættes ved Hielp af Jomfruer og Talliereb til Røstet; det styrbords Spænd betegnes med Nr. 1 og det bagbords med nr. 2."
fore topmast backstay.
[FUN] Forstangens barduner, der afstøtter den sideværts og går fra stangens top til røstet.
[TUX]  Kilder