Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forhyring
(-en, -er): Antagelse af mandskab til tjeneste om bord på et skib. Fra 1892, lov nr. 67 af 1892-04-12, har det været forbudt andre end autoriserede personer at deltage i forhyring af mandskab til danske skibe. Forhyringskontor blev oprettet i København og fra 1938-04-01 oprettedes der statsforhyringskontorer i Århus, Esbjerg, Helsingør og senere i Ålborg, mens der i udlandet var et forhyringskontor i Antwerpen. Kontorerne ledes af de lokale mønstringsbestyrere.
Der har fra før 1892-loven eksisteret forhyringsmuligheder for søfolk direkte gennem rederierne og gennem de søfarendes faglige organisationer.
engagement.
[EL, SKD p.37, SML94 p.19 + 22, HHH57 p.203, Retsinfo]  Kilder