Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forkert grundtov
Se ogs grundtov. "Naar et Skib kjlhales og t.Ex. overhives, saa Bagbords Side kommer i Veiret, saa staae de faste i Bagbords Rster, fare under Skibet og hales stive paa Bolvrket, eller det Sted, hvorved Skibet kjlhaler. De tjene til at hindre Skibet fra at kantre eller til at reise det, naar det igjen skal paa ret Kjl.
Ved Kjlhaling bruges ei altid forkeerte Grundtouge, men kun til meget ranke Skibe."
contrary relieving rope.
[DMO]  Kilder