Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forløbe
(vb): 1.
Tidsrummet, hvor tidevandet løber udad, og vandstanden formindskes.
tide ebbs // the water falls.
[Röding]

2.
"Forløbe hinanden, siges om Toe Træer i Skib Bygning, naar det eene rækker længere bort end det som det ligger paa Siden af, saaledes at Lasken af Toe Træer træffer paa heelt Træe ved Siden af sig, hvilket sees med Indtømmeret i Middel Spantet, hvor Sittersen forløber Bundstokken og første Oplænge igien Sittersen, samt siden videre, Anden Oplænge forløber den første, Tredie den anden osv."
to support the connection of the timbers and planks, the joinings in one set will be opposite to the third or middle of the pieces in the other.
[KOF]

3.
Medgå i tidsforløb.
be spent // take.
[NAV5 p.54, NAV7 p.55]  Kilder