Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forstrandsrettighed
(-en, -er): Retten over forstranden tilhører som hovedregel staten, men er privat for de mindre strandområder på Fanø, Manø, Anholt, Aabjerg mellem Thorsminde og Hauvig på Holmsland Klit. Forstrandsretten inkluderer ejendomsretten over ilanddrevet gods, og der har siden Jyske Lov forekommet en del retssager om afregning for værdierne, idet staten altid har ønsket sin bid af kagen.
Herunder hører også rav fundet på stranden og bestemmelser om, at staten ejer dette er stadig gældende lov, selv om den af mangel på kontrolmuligheder ikke længere håndhæves. Statens ret til rav er senest fastsslået i et Memorandum fra Rentekammeret dateret 16/7 1787.
foreshore rights.
[TfRedn.1/1997 p.16f]
[DMO]  Kilder