Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forsvebbe
(vb): Afstøtte, understøtte med pæle eller skinner etc.
"Er at opsætte Svebber mod en Gjenstand: Saaledes forsvebbes Spanterne, naar de ere reiste paa Kjølen ved at opsætte en Svebbe mod deres For- og Agterflade;"
shore // shore off.
[DMO, FUN, Benzon]
E. En svippe eller svebbe er en afstivningslægte. [VSO]  Kilder