Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fortynding
(-en, -er) Fortynning, fortønningen:
1.
Tilspidsede bordplanker, der indsættes i skibets ender, hvor dets sidehøjde er større end midtskibs, hvorfor de gennemgående planker ikke har tilstrækkelig bredde til at nå sammen.
drifts.
[Röding]
"Indbefatter den tyndeste Deel af et Skibs Klædning uden- og indenbord paa Skandse, Bak og i Kulen, dog vedkommer denne Benævnelse kun de Skibe, som ingen Kanoner have paa disse Dæk; thi hvor dette er Tilfældet kaldes denne Klædning Bordgange imellem Portene på Skandse og Bak, og kun Rangene i Kulen gives da Navn af Fortynding." [FUN]
[H&S77 p.100]
scrape-strake.
[Benzon]

2.
Fortynding: Herved forstås bakken, skansen og hytten agter, eller mere generelt den del af skibet, der ligger over råholtet.
upper works, a general name for the quarter deck, poop and forecastle.
[Röding]  Kilder