Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fortømre
(vb): Udføre el. udbedre et skibs tømmerforbindelser.
-.
[JUEL p.59, TUX]
"Paa et Skib at aftage Klædningsplankerne, saa de faste Tømmere kunne undersøges og de af dem, der ere beskadigede, udtages og nye igjen indsættes i deres Sted." [DMO]
"At fortømre et Skib er at udhugge og indsætte nye Spantetræer, samt en ny Klædning paa de Steder, hvor den gamle er borttagen; en Fortømring kan altsaa sammenlignes med en Hovedreparation deri, at de begge udstrække sig til Spantetræerne, men en Hovedreparation indbefatter Reparation af det hele Skib med Dæk, Speil og Gallion." [FUN]  Kilder