Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fortømring
(-en, -er): Større udskiftning af tømmer i skrog og klædning på et træskib. [Benzon]
"Nyt agterspejl med fortømring og klædning."
-.
[VerV1 p.79]

[XXXVII, Stk. 1] "Der maa ingen nye Fortømring eller nogen anden Forandring giøres inden Skibs-Borde paa Skibet, fra den Tid det herfra bortgaaer, og til den destinerede Reyse er præpareret, og indtil det her igien ankommer; ...." (1797)
[ART p.35]  Kilder