Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forureningsforebyggelse
(-n, -r): Forholdsregler iagttaget og procedurer gennemfrt for at forhindre udslip til miljet af skadelige stoffer.
pollution prevention.
[DS p.842, SR p.17]  Kilder