Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
aluminium
(-met / -et, -): Grundstof nr. 13, Al. Findes ikke frit i naturen. Udvindes oftest ved elektrolyse fra jordarten bauxite. Smeltepunkt 660°.
aluminium, (US) aluminum.
[CCD, NAK]  Kilder