Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
alv
(-en, -e): Bdtype fremstillet af en trstamme. Generisk navn monoxylon.
alveus / canoe.
[ARNE] anfrer »alveus navis«: den trugformede Gestalt af Skibsskroget, dss. Skibsskroget selv,... lidet Skib, Baad el. Iolle.
[ARNE, Ej i EB, SMY]  Kilder