Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fremdrivningsmodstand
(-en, -e): Ved skibsfremdrivning skal luftmodstand, gnidningsmodstand, hvirvelmodstand og bølgemodstand overvindes.
Luftmodstand udgør ca. 3 % af den samlede fremdrivningsmodstand og spiller kun en rolle ved hastigheder over 15 knob.
Strømlinjeforme kan nedbringe modstanden med to tredjedele.
Gnidningsmodstanden, tangentialmodstanden, skyldes vandets vedhængningskraft, adhæsion, og sammenhængskraft, kohæsion.
Hvirvelmodstanden afhænger af skibets form og beregnes efter Joëssels formel. Alm. skibes hvirvelmodstand regnes for ca. 10 % af gnidningsmodstanden.
Bølgemodstanden virker ved de ved skibets fremdrift dannede tværskibs bølger.
Den samlede modstand beregnes med Taylors formel.
resistance to propulsion.
[Haandb.f.Mask. 1940]  Kilder