Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fri
(adj): 1.
Uden hæmninger el. begrænsninger. Styre fri = styre uden om forhindringer.
free.
[DSH]

2.
Uden forhindringer. I udtryk som:
fri højde, afstanden mellem vandoverflade og fx brobue.
free height.
[SKT81 p.367]
fri vanddybde.
underkeel clearance.
[STCW p.13]
frit farvand.
in the offing.
[EL]

frit skib. En regel, som visse lande i krigstid forsøger at fremme, og hvorefter skib og ladning fra neutrale lande ikke skal undersøges for kontrabande af de krigsførende lande. Dennee regel blev håndhævet af bl.a. Danmark, mens England altid har afslået aftaler om dette. For nærmere om situationen i 1800-tallets første del, se [DMO].  Kilder