Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fribord
(-et, -e): Den lodrette afstand på skibssiden ved middelspantet fra sommerlastevandlinje til fribordsdækkets overkant i borde. Skrogsiden over vandlinjen.
[DkSøf94, TUR]
freeboard. The vertical distance from the uppermost complete watertight deck to the water measured amidships.
Statutory freeboard: From the load water line to the deck, where the distance is shortest
. [DST]
"The minimum freeboard of a vessel is the vertical distance from the freeboard-deck to the loadlines, indicating the maximum permissable draught, measured at the middle of the ship's length. The freeboard deck is the uppermost continuous deck equipped with permanent means of closing all openings which are exposed to the elements."
[BES p.163]
[ABC p.50, H&S47 p.54, KEN p.345 + 347 + 369 + 397, S&M, SøFolk, TUR, BOW2, MarS]

"Nedlastning med negativt fribord, er det første af de syv punkter fulgt af ..."
freeboard.
[SØF34-35/2004 p.4 sp.4]
fribordets udfald = skrogets breddeforøgelse fra vandlinjen til hoveddækket. Størrelse, der indgår i fritidsfartøjsklasseregler.
[BÅD1/1990 p.7]

"Det tildelte Fribord er den lodrette Afstand maalt paa Skibssiden midtskibs fra Overkanten af Dækslinien til Overkanten af det paagældende Lasteliniemærke."
the freeboard assigned is the distance measured vertically downwards at the side of the ship amidships from the upper edge of the deck line to the upper edge of the load line mark..
[IKL p.55]
"Mindre fragtskibe tilhørende de gængse typer ... har et meget lille fribord i forhold til skibets bredde. Fribordets mindre værdi er fastlagt af lastelinjekonventionen under forudsætning af tilstrækkelig stabilitet uden slagside. Denne skrogform giver ringe sikkerhed mod kæntring i tilfælde af slagside."
[10615 p. 16]  Kilder