Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fribordsmærke
(-t, -r): "Fribordsmærker indhugges. Overkant og underkant markeres med svejsestreng, og mærkerne males på begge sider af skibet i overensstemmelse med International Lastelinje Konvention og dansk lov."
freeboard mark.
(1954) [10542 p.23]

I 1800-tallet var der forskellige tilløb til en mærkning af et skibs fribord. Det var dog først med Samuel Plimsolls valg i 1868 til Det Britiske Parlament, at der blev fremsat lovforslag om forbud mod overlastning.
I 1876 kom den første engelske lov, der tillod de engelske myndigheder at tilbageholde engelske skibe ved overlastning. Skibene skulle for at lette myndighedernes kontrol derfor have påmalet en dækslinje ved øverste gennemgående dæk og under denne afsættes maksimumlastelinjen med den kendte cirkel med vandret linje gennem centrum.
Eksakte regler kom dog først efter 1882, hvor Lloyd's havde udviklet målingsregler som støtte for inspektørerne. Fra 1890 blev alle udenlandske skibe, der lastede i engelsk havn tilbageholdt, hvis fribordsminimum ikke var angivet.
Dette satte selvfølgelig gang i andre søfartsnationers regeludvikling, og i Danmark blev fribordsmærket indført ved Midlertidig Lov af 1909-05-14 og de nærmere bestemmelser herom udkom i Anordning af 1909-09-28. Ifølge sidstnævnte skulle skibene inden 1909-10-01 være forsynet med dækslinje, fribordsmærke og lastelinjer.
De danske regler blev i øvrigt modelleret over de franske, som Klassifikationsselskabet Bureau Veritas benyttede.
[JM]  Kilder