Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fritidsfartøj
(-et, -er): "Et skib, der ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et skib kan anses for et fritidsfartøj."
pleasure boat.
Kilde: LOV nr. 15 13/01 1997, § 2.
 Kilder