Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
amerikatillæg
(-get, -): Løntillæg udbetalt ved sejlads på USA-havne pga. dollarens kurs mod den danske krone.
Anledningen var den i 1949-09-18 meddelte nedskrivning af pundet mod den amerikanske dollar, der straks blev efterfulgt af en tilsvarende dansk nedskrivning, hvorved de søfarendes lønninger ved sejlads i amerikanske farvande tabte tilsvarende i købekraft.
Organisationernes forhandliner med Rederiforeningen endte med en overenskomst vedrørende amerikatillæg, efter hvilken sejlads i uafbrudt fart inden for et område rundt om Nord- og Sydamerika i 30 dage udløste et tillæg på (i 1949) mellem 80 og 150 kroner for menige søfolk.
[FAK p.38f]
USA allowance.
[EST]  Kilder