Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
acquirefunktion
(-en, -er): Udpegning af radarekko til viderebehandling i ARPA-anlg.
acquire function // acquisition function.
Acquisition kan foreg manuelt eller automatisk.
Kilde NAV4 Ny udgave p.179, og Teknisk Navigation p.212.
 Kilder