Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Fatter Jahns Sølov
De drømme en sømand har om rigelig mad, spiritus, villige damer og behagelige officerer og redere, og som han forestiller sig eksisterer i sømandens våde grav eller sømandshimlen blev på et tidspunkt samlet som et regelsæt med navn Fatter Jahns Sølov.
Det skete i 1902 på værtshuset Stadt Hamburg i Odense, hvis indehaver hed Detlev Jahn. Regelsættet blev senere revideret i 1912, i 1925 og igen i 1950. Regelsættet blev trykt og kunne erhverves på værtshuset.
Som eksempel bringes her § 1 efter 1950-udgaven: "Ingen Styrmand, Kaptajn eller Mester maa tiltale Folkene uden med Hatten i Haanden. Beholder de den paa, betales 50 Kr. i Bøde."
I udgaven fra 1912 var man mere solidarisk, for da sluttede § 1 med: "... i Bøde, som tilfalder Fyrbødernes og Matrosernes Strejkekasse i København."
[MK4, 1981 p.135-146, manus hos JM]
Ses også omtalt som Fætter Jahns Sølov.  Kilder